0 termék
0 Ft
A lótuszevő eszmélése - Krízis és önmeghaladás
Csürke József
Ár: 2900 Ft
 
Kosárba
 
darab

A homo patiens, Viktor E. Frankl szenvedő ember figurája, szenvedés-képessége révén kíván létében értelmet felfedezni: a beteljesülés és kétségbeesés dimenziójában, a végzetes sikertelenségben is ki tudja önmagát teljesíteni. A krízisben szenvedő ember lehetőséget fedez-het fel egy magasabb minőség egy mélyebb értelem vegtalálására. A szenvedés ezáltal válik értelemlehetőséggé. A lélektani krízis jelen-sége így a lét- és önmegértés reflektív folyamataként mutatkozik meg, amely létezésünk alapkérdéseivel való kapcsolatunkat definiálhatja. A krízisben felmerülő megoldási kísérletek elgondolása során ezáltal mélységeiben tekinthetünk önmagunkba. A lélektani krízis jelensége a hétköznapi és szakmai diskurzusokban általában negatív állapotként, egy sokrétegű folyamat kedvezőtlen, destruktív állomásaként konstituálódik. A jelen kötetben ismertetett elgondolások és empirikus vizsgálatok a lélektani krízis promóciós aspektusainak feltérképezésére törekszenek: a krízis potenciálisan kedvező, személyiségfejlődést segítő, a személyiség magasabb szinten történő integrációját támogató szerepét kívánják felvázolni és igazolni. A fejezetek a
krízis és határterületeinek illeszkedési pontjait, valamint azok struktúráját kívánják világossá tenni; a kulturális és társadalmi folyamatoktól az intézményi, közösségi szinten át az egyén életvilágáig. Az itt sorakozó tanulmányok a mentálhigiéné, a krízis és az önelveszejtés jelenségvilágait veszik beható vizsgálat alá, mely kutatások szintézise által új nézőpontokra lelhetünk: a krízis és önmeghaladás egzisztencialista metszetére. Új kontextusban gondolkodunk tehát a krízisről, olyan egzisztenciálfilozófiai és egzisztenciális pszichoterápi-ás fogalmak segítségével, mint a jaspersi határhelyzet, a transzcendálás, a rossz, a szorongás, a reménytelenség, a heideggeri “létfelejtés” és “felfedő lét” létmódjai és a megértés. E kötet szerzője a lótuszevők eszmélésének megértésére, a krízis értelmet feltáró kérdéseinek és lehetséges válaszainak megfogalmazására törekszik – ebbe szeretné bevezetni, kísérni érdeklődő és értő olvasóját.

Kiadás éve 2011.

Egyéb könyveink

Visszhang - Lengyel Mária élete

összeállította: Fenyvesi Tamás
Ár: 3500 Ft

Urológia

Farkas L. - Flaskó T. - Pajor L. - Papp Gy. - Tóth Cs.
Ár: 7800 Ft

Tünet-ok-kezelés

szerkesztette: Prof. Borvendég János és Kárpáti Judit
Ár: 3045 Ft

Tükröm, tükröm...

Vészabó Noémi
Ár: 3690 Ft

Tehetség/Talentum Jó szerencse, semmi más?

Prof. Dr. Czeizel Endre
Ár: 5450 Ft

Tanúnak jelentkezem

Makara György dr.
Ár: 970 Ft

Száz kémiai mítosz. Tévhitek, félreértések, magyarázatok

Kovács Lajos, Csupor Dezső, Lente Gábor, Gunda Tamás
Ár: 4200 Ft