0 termék
0 Ft
PÁRBESZÉD A HALÁLRÓL - AZ EUTANÁZIA A JOGREND PEREMÉN. Bővített konferenciakötet magyar és német nyelven
Dr. Filó Mihály (szerkesztő)
Ár: 3900 Ft
 
Kosárba
 
darab

A hiánypótló mű az eutanázia kérdéskörét hazánkban eddig egyedülálló szakmai összefogás, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 2010-ben megrendezett "Az emberhez méltó halál" című nemzetközi konferencia alapján tárgyalja, több tudományágat is felölelve. A két kötet az előadások alapján született magyar és német nyelvű tanulmányokat tartalmazza.

A kötetet ajánljuk a jog- és az orvostudomány, a bioetika, a filozófia, a morálteológia művelői és hallgatói, valamint a laikus közönség számára is, akik az élet és halál küszöbén felmerülő kérdésekkel a mindennapok valóságában találkoznak.

A tartalomból:

Baka András: Ajánlás
Filó Mihály: Szerkesztői előszó. Küzdelem az objektivitásért – az eutanázia mint tudományos probléma
Kapócs Gábor: A kiadó előszava

1. Sorsok
Antal Zsuzsa: Mikor dönt jól az ember? Életre ítélve

2. Jogi tanulmányok
Busch Béla: Eutanázia és büntetőjog
Halmai Gábor: Alkotmányos jog az élethez és a halálhoz
Jobbágyi Gábor: Eutanázia/kívánatra ölés
Sándor Judit: Az eutanázia mint politikai kérdés
Dósa Ágnes: Az életvégi döntések jogi szabályozásának dilemmái
Jakab Tibor: Az eutanázia és amit annak hisznek
Hámori Antal: Az "eutanázia" problémája kánonjogi nézőpontból (világi jogi kitekintéssel)

3. Orvos és etika
Hegedűs Katalin: A hospice és palliatív ellátás mint az eutanázia alternatívája
Élő Gábor: Életvégi döntések az intenzív terápiában
Vadász Gábor: Mit nevezünk eutanáziának és mit nem – Az életvégi döntésekről
Blaskovich Erzsébet: Az eutanázia és a keresztény bioetika
Matkó Ida: Szemet hunyni? Retorika és realitás

4. Történelmi egyházak
Bíró László: Az eutanázia az Evangelium Vitae fényében
Oláh János: "Mindennek rendelt ideje van..." - Egy zsidó vélekedés az eutanáziáról
Szűcs Ferenc: Eutanázia protestáns teológiai etikai szempontból
Orosz Gábor Viktor: Ha meg kell halni...
Aktív és passzív halálba segítés dilemmái a teológia és az egyházi állásfoglalások tükrében
Kapócs Gábor: "Mindenekfelett szeretet. Ez a legfőbb üzenet"

Egyéb könyveink

Visszhang - Lengyel Mária élete

összeállította: Fenyvesi Tamás
Ár: 3500 Ft

Urológia

Farkas L. - Flaskó T. - Pajor L. - Papp Gy. - Tóth Cs.
Ár: 7800 Ft

Tükröm, tükröm...

Vészabó Noémi
Ár: 3500 Ft

Tehetség/Talentum Jó szerencse, semmi más?

Prof. Dr. Czeizel Endre
Ár: 5450 Ft

Tanúnak jelentkezem

Makara György dr.
Ár: 970 Ft

Száz kémiai mítosz. Tévhitek, félreértések, magyarázatok

Kovács Lajos, Csupor Dezső, Lente Gábor, Gunda Tamás
Ár: 4200 Ft

Sugáregészségtan

Turai István –- Köteles György (szerkesztők)
Ár: 4600 Ft