0 termék
0 Ft
Orvosi kommunikáció
Pilling János
Ár: 6200 Ft
 
Kosárba
 
darab

A hatékony gyógyítás nélkülözhetetlen eleme a megfelelõ kommunikáció. Ez teremti meg az orvos és a páciens közötti bizalomteljes kapcsolatot, ez teszi lehetõvé, hogy az orvos megismerje a diagnózist megalapozó információkat, s ez szükséges ahhoz is, hogy a beteg megfelelõen együttműködjön az orvossal. Ez a könyv részben azokat a kommunikációs módszereket ismerteti, amelyekkel hatékonyabbá válhatnak az orvosok mindennapos feladatai: a betegek meghallgatása, kikérdezése, tájékoztatása, együttmûködésük kialakítása. A kötet szerzõi foglalkoznak a mindennapi orvos-beteg kapcsolat olyan - az utóbbi idõben elõtérbe került - elemeivel is, mint pl. a közös döntéshozatal, a terápiás betegoktatás, s felhívják a figyelmet az orvosi kommunikáció szuggesztív hatásaira.
Az orvosi kommunikáció általános szabályszerûségeinek ismertetése után a könyv a gyógyítás különbözõ színtereit mutatja be. Így többek között foglalkozik a gyermekekkel, az idõsekkel, a balesetet átéltekkel, a szenvedélybetegekkel való kommunikáció sajátosságaival, a szexuális témák megbeszélésének kérdéskörével, s az interkulturális kommunikáció sajátosságaival. Külön fejezetek elemzik az orvos-beteg kapcsolat néhány nehéz területét: a rossz hírek közlését, az agresszió kezelésének lehetõségeit, s az öngyilkosság témakörérõl való beszélgetést. 
Az orvos és a beteg között zajló kommunikáció mellett a kötet külön részben foglalkozik a szervezeti és a társadalmi szintû orvosi kommunikáció kérdéseivel, így pl. a kórházi információáramlással, az orvosi közszerepléssel, valamint a legújabb korra jellemzõ technikai vívmányokat használó telemedicina sajátosságaival.
Az orvosi kommunikáció tankönyvének második, átdolgozott, több témakörrel bõvített kiadása orvostanhallgatók és gyakorló orvosok számára egyaránt hasznos olvasmány. 

Tartalom 

Általános kommunikációelmélet

 • A kommunikáció alapfogalmai és szerepe az orvoslásban

Az orvos-beteg kommunikáció általános kérdései

 • Az orvos-beteg konzultáció
 • A betegtájékoztatás kommunikációs kérdései
 • Terápiás betegoktatás és közös döntéshozatal
 • A meggyõzõ kommunikáció szerepe a gyógyításban
 • A szuggesztiók jelentõsége az orvos-beteg kommunikációban

Kommunikáció különbözõ helyzetû betegekkel

 • Kommunikáció akut betegekkel
 • Kommunikáció beteg gyermekekkel
 • Kommunikáció idõs betegekkel
 • Kommunikáció szomatizáló páciensekkel
 • Kommunikáció alkohol- és drogfüggõ betegekkel
 • Kommunikáció szexuális problémákról
 • Az öngyilkossági kísérletet követõ orvos-beteg találkozás kommunikációs sajátosságai
 • Az agresszió megelõzésének és kommunikációs kezelésének lehetõségei
 • Rossz hírek közlése
 • Kapcsolat roma (cigány) páciensekkel

Az orvos-beteg kommunikáció speciális kérdései

 • Kommunikáció a kórházban
 • Telemedicina
 • Népegészségügyi programok kommunikációja
 • Az orvosi közszereplés
 • Kommunikáció orvostanhallgatóként

Mellékletek

 • Orvostanhallgatói szemmel
 • Kommunikációs alapfogalmak
 • Kommunikációs irodalomjegyzék
 • Honlapoldalak 
Második, bővített kiadás

Egyéb könyveink

Visszhang - Lengyel Mária élete

összeállította: Fenyvesi Tamás
Ár: 3500 Ft

Urológia

Farkas L. - Flaskó T. - Pajor L. - Papp Gy. - Tóth Cs.
Ár: 7800 Ft

Tünet-ok-kezelés

szerkesztette: Prof. Borvendég János és Kárpáti Judit
Ár: 3045 Ft

Tükröm, tükröm...

Vészabó Noémi
Ár: 3500 Ft

Tehetség/Talentum Jó szerencse, semmi más?

Prof. Dr. Czeizel Endre
Ár: 5450 Ft

Tanúnak jelentkezem

Makara György dr.
Ár: 970 Ft

Száz kémiai mítosz. Tévhitek, félreértések, magyarázatok

Kovács Lajos, Csupor Dezső, Lente Gábor, Gunda Tamás
Ár: 4200 Ft