0 termék
0 Ft
Orvosi szótörténeti tár - Etimologia Medica
Lozsádi Károly
Ár: 4600 Ft
 
Kosárba
 
darab

A jelen kiadás az orvosi szaknyelv útját és kultúrtörténeti vonatkozásait követi nyomon a szanszkrit eredettől a mai görög/latin terminológiáig, a görög mitológia eseményeiről készült vörös vázafestészet remekei illusztrálásával.

Múltunk feltárása szükségessé teszi, hogy azok a diszciplínák, melyek meghatározzák egymást, és tanulmányozásuk valaha egységes megközelítés szerint történt, de az idők során önálló tudománnyá lettek, napjainkban ismét szoros kapcsolatba kerüljenek egymással. Így tartozik össze a filozófia (a gondolat) és a filológia (a gondolat megnevezése), valamint a görög és a latin nyelv is, melyek nem választhatók el egymástól; külön-külön vizsgálatukkal más-más részletek tárhatók ugyan fel, ezek összessége azonban elégtelen az egész fogalmának megalkotására. Más megismerésre vezet az egészből való lebontás és megint másra a részekből történő felépítés. Az ókori görögök annyi technét számoltak, ahány Múzsa volt, tehát kilencet. Valaha a medicina is a Szabad Művészetek közé tartozott, de egy időre a mesterségek közé sorolták az építészettel együtt (Septem Artes Liberales). Mint minden tudomány nyelvezete, az orvostudományé is a múlt szókincsén alapul. 

Szótárak könyveink

Sportélettani kislexikon

Ángyán Lajos
Ár: 2300 Ft

Magyar–latin kéziszótár

Györkössy Alajos
Ár: 8350 Ft

A latin nyelv szótára

Finály Henrik
Ár: 10500 Ft

A latin nyelv szótára

Finály Henrik
Ár: 13500 Ft