0 termék
0 Ft
Kényszerbetegség - Elmélet, kutatás, terápia
Dr. Harsányi András, Csigó Katalin, Demeter Gyula
Ár: 3255 Ft
 
Kosárba
 
darab

A kényszerbetegségről szóló összefoglaló kézikönyv több év klinikai gyakorlatának és kutatómunkájának tapasztalatait összegzi. A kényszerbetegség a pszichiátriai/pszichológiai szakmai közéletben kevéssé ismert terület, világszerte is csak néhány kutatócsoport foglalkozik vele, szemben a jobban kutatott és publikált depresszióval, vagy szkizofréniával. A betegség pszichológiai aspektusai iránti érdeklődésünk pszichoterápiás képzettségünknek megfelelően adott volt. A kognitív idegtudományok és a neuropszichológiai vizsgálatok szerepe és jelentősége a PhD kutatómunkánk során rajzolódott ki. A kényszerbetegség neurokognitív vetületeinek a kutatásában Dr. Racsmány Mihály volt a mentorunk, aki a tudományos kutatással kapcsolatos kritikai szemléletre és maximális igényességre sarkallt bennünket, és kutatási eredményeink publikálását nagyban ösztönözte. Ugyanakkor betegeink nélkül, mindezen erőfeszítéseink sehova sem vezethettek volna. 
A kutatásokban nyújtott segítségük, a több órás neuropszichológiai vizsgálatokban való részvételük, a pszichoterápiás ülések közös munkája nélkül ez a könyv nem születhetett volna meg. Külön köszönjük azon betegeink együttműködését, akik hozzájárultak a velük való munka egy-egy esetrészletének közléséhez. Anonimitásukat tiszteletben tartottuk, az esetrészletekből pácienseink nem felismerhetőek.
Könyvünkben azon témákat érintjük – a betegség etiológiája, diagnosztikája, terápiás lehetőségei –, melyek a gyakorló klinikusok, pszichiáterek, pszichológusok napi praxisában relevánsak lehetnek. Elképzelhetőnek tartjuk, hogy a könyv egyes fejezetei a laikus olvasók, vagy akár a kényszerbetegek számára is útmutatóul szolgálhatnak. A könyv egyes speciális témáinak – genetika, gyermekkori kényszerbetegség, idegsebészet, kognitív viselkedésterápia – megírására külső szerzőket, a téma specialistáit kértük fel, munkájukat ezúton is külön köszönjük. Könyvünk nem teljes, a kényszerbetegség kapcsán számos érdekes témát nem tárgyaltunk, törekedni fogunk ezeket jövőbeni vizsgálataink kutatási tárgyává tenni, feldolgozni.

Kiadás éve 2010.
 
Bolti ár 3700 Ft.

Pszichológia, Pszichiátria könyveink

Viselkedésfüggőségek

Michael Ascher, Petros Levounis (szerk.)
Ár: 4200 Ft

Vágy és hatalom

Lust Iván
Ár: 2500 Ft

Útmutató a SCID-5-CV használatához

Michael B. First, M.D., Janet B. W. Williams, Ph.D., Rhonda S. Karg, PhD., Robert L. Spitzer, M.D.
Ár: 5000 Ft

Tic-taktika

Tárnok Zsanett
Ár: 2500 Ft

Személyiségzavarok – klinikum és kutatás

Tényi Tamás (szerkesztő)
Ár: 4480 Ft