0 termék
0 Ft
Bevezetés a neuropszichológiába
Kállai János, Bende István, Karádi Kázmér, Racsmány Mihály (szerkesztők)
Ár: 6800 Ft
 
Kosárba
 
darab

A tankönyv egy dinamikusan fejlõdõ tudományág a neuropszichológia alapfogalmainak, vizsgálati és kezelési módszereinek ismertetésére vállalkozik. Elsõdleges célja: oktatási segédanyagot adni a neuropszichológia tantárgy oktatásához, bemutatni azokat a módszereket, amelyek a bizonyítékokra épülõ gyógyítás közegében a diagnózis, a terápia és a rehabilitáció megbízható eszközei lehetnek. Az önálló tudományként jegyzett neuropszichológia születése számos tudományágnak köszönhetõ. A neuropszichológiát általában úgy határozhatjuk meg, mint az agyi funkciók, a magatartás és a pszichológia viszonyát tanulmányozó tudományágat. A klinikai neuropszichológia, mint diagnosztikus, terápiás és rehabilitációs terület, az agysérüléseket követõ magatartással és a pszichológiai zavarokat kísérõ jelenségekkel foglalkozik, gyakorlatában egyre mélyebben merít az ideg- és elmegyógyászat és a klinikai pszichológia hagyományos és modern módszertanából. A könyv a magyar neuropszichológia helyzetének ismeretében kiemeli és összefoglalja a gyakorlatban leggyakrabban elõforduló problématerületeket és kitekintést ad az elkövetkezõ fejlõdési irányok felé. A képalkotó eljárások, valamint a számítógépes animáció rohamos fejlõdése megteremtette a lehetõséget a neuropszichológia oktatási képanyagának részletes tematikus bemutatásához is. A részletesen megvitatott és kritikusan elemzett alapismeretek mellet helyenként a magyar neuropszichológia fejlõdési potenciálját és domináns fejlõdési területeit jelzõ elgondolások is szerepelnek, melyek további elemzést igényelnek.

Tartalom

 1. Kvalitatív megközelítések a neuropszichológiában
 2. Funkcionális képalkotó eljárások
 3. Neurális és funkcionális plaszticitás(
 4. A vizuális észlelés neuropszichológiája
 5. Féltekei specializáció
 6. A téri hemineglekt neuropszichológiája
 7. Tárgy- és arcfelismerési zavarok
 8. Az amnézia neuropszichológiája
 9. A nyelvi fejlõdés zavarai  
 10. Afáziák
 11. Az olvasás, az írás és a számolás zavarai
 12. A téri információ-feldolgozás neuropszichológiája
 13. Tudatzavarok és megváltozott tudatállapotok
 14. A szociális kapcsolatok neuropszichológiai zavarai
 15. A neuropszichológiai vizsgálat interperszonális kontextusa
 16. Terápia és rehabilitáció a neuropszichológia területén

Pszichológia, Pszichiátria könyveink

Viselkedésfüggőségek

Michael Ascher, Petros Levounis (szerk.)
Ár: 4200 Ft

Vágy és hatalom

Lust Iván
Ár: 2500 Ft

Útmutató a SCID-5-CV használatához

Michael B. First, M.D., Janet B. W. Williams, Ph.D., Rhonda S. Karg, PhD., Robert L. Spitzer, M.D.
Ár: 5000 Ft

Tic-taktika

Tárnok Zsanett
Ár: 2500 Ft

Személyiségzavarok – klinikum és kutatás

Tényi Tamás (szerkesztő)
Ár: 4480 Ft