0 termék
0 Ft
Az orvosi jog aktualitásai - Az eutanáziától a klónozásig
Julesz Máté
Ár: 2400 Ft
 
Kosárba
 
darab

Az orvosi jog aktualitásai című könyv az aktív és a passzív eutanázia kérdésével, a living will-el, továbbá olyan, az orvosi jog szempontjából releváns témákkal foglalkozik, mint a születendő gyermek nemének megválasztása, a reproduktív és a terápiás célú klónozás.

A könyv fejezetekre tagolódik. Az egyes témák polgári jogi, büntetőjogi és egészségügyi közigazgatási jogi, valamint alkotmányjogi és nemzetközi jogi vonatkozásai a fejezetekben tárgyalt kérdések komplex áttekintését teszik lehetővé.
A könyv körüljárja az egészségügyi önrendelkezési jog elméletét és gyakorlatát. Foglalkozik továbbá az új magyar büntető törvénykönyvben szereplő minden, az egészségügyi kutatás és beavatkozás rendje elleni (XVI. fejezet), valamint az egészséget veszélyeztető bűncselekmény (XVII. fejezet) lényeges kérdésével és azok polgári jogi és közigazgatási vetületével.
A beavatkozás az emberi génállományba, az emberi ivarsejt tiltott felhasználása, az emberen végezhető kutatás szabályai aktuális jogi és etikai kérdéseket vetnek fel. A teljesítményfokozó szerekkel kapcsolatos jogi szabályozás magyarországi változása, az ezen tényállás korábbi változatát hatályon kívül helyező alkotmánybírósági határozat széles olvasóközönség figyelmére tarthat számot. Az egészségügyi termékek hamisítása az új Btk.-ban kapott önálló alcímet. Ennek elemzése szintén releváns. A kuruzslás ellentéte, a legális orvosi és fogorvosi tevékenység szigorú jogszabályi követelményekhez kötött. Az illegális állatorvosi tevékenység viszont mindössze szabálysértést valósít meg. Azonban új, hatályos szabálysértési jogunk alapján kizárt a szabálysértési felelősség megállapítása, ha törvény vagy kormányrendelet közigazgatási bírsággal szankcionálja a cselekményt. Ezek a témák alapos körüljárást érdemelnek. A polgári jogi felelősségi vonatkozások sokszor nagyobb mértékben hatnak a jogalanyokra, mint a büntetőjogi fenyegetettség. A kártérítés mértéke komolyabb elrettentő erő, mint a közjogi vonatkozások.
„Az orvosi jog aktualitásai” elsősorban szakkönyv, amely az orvosi és a jogi szakma érintett képviselőit célozza meg.

Egyéb könyveink

Visszhang - Lengyel Mária élete

összeállította: Fenyvesi Tamás
Ár: 3500 Ft

Urológia

Farkas L. - Flaskó T. - Pajor L. - Papp Gy. - Tóth Cs.
Ár: 7800 Ft

Tünet-ok-kezelés

szerkesztette: Prof. Borvendég János és Kárpáti Judit
Ár: 3045 Ft

Tükröm, tükröm...

Vészabó Noémi
Ár: 3500 Ft

Tehetség/Talentum Jó szerencse, semmi más?

Prof. Dr. Czeizel Endre
Ár: 5450 Ft

Tanúnak jelentkezem

Makara György dr.
Ár: 970 Ft

Száz kémiai mítosz. Tévhitek, félreértések, magyarázatok

Kovács Lajos, Csupor Dezső, Lente Gábor, Gunda Tamás
Ár: 4200 Ft