0 termék
0 Ft
A minőségi kémiai analízis
Barcza Lajos, Buvári Ágnes
Ár: 3100 Ft
 
Kosárba
 
darab

Analízis alatt mindig egy bonyolultabb rendszer egyszerűbb összetevőkre való lebontását értjük. A kémiai analízis feladata kettős: (1) annak eldöntése, hogy egy ismeretlen anyag milyen komponensekből tevődik össze, és (2) e komponensek milyen mennyiségi arányokban szerepelnek. A minőség eldöntésén elsősorban arra szokás gondolni, hogy a feladat egyszerűen az adott anyagot felépítő elemek megnevezése. Kissé tágítjuk a kérdést, ha választ várunk arra is, hogy az adott elem milyen vegyértékállapotban szerepel, s még jobban, ha legalább molekuláris méretekben a kapcsolódó elemekre, a kötés milyenségére is utalunk. Különösen kifejezett a válaszadásnak ez a beállítása a klasszikus, vizes oldatokban végzett vizsgálatoknál, ahol egyszerű vagy összetett ionokkal találkozunk. Az a tény, hogy a vizsgálandó anyagból vizes oldatot készítünk, erős egységesítést, s így a problémák egyszerűsítését jelenti. Az „egységesítés" a nagyobb összefüggések, törvényszerűségek könnyebb, jobb megismerését teszi lehetővé; ez is indokolja, hogy a minőségi analitika klasszikus formája a kémiai oktatás alapjaihoz tartozik. Gyakorlati fontossága viszont az, hogy igen egyszerű felszereléssel is alkalmas nem túlzottan összetett feladatok gyors megoldására. Ehhez nyújt segítséget A minőségi kémiai analízis alapjai című könyv 6. átdolgozott kiadása.

Tartalom

  • Az ionreakciók és a reakciók elméleti alapjai
  • Hőhatásra bekövetkező, könnyen észlelhető változások
  • Elválasztási lehetőségek a kvalitatív analitikában
  • A reakciók gyakorlati csoportosítása
  • Az ionok csoportosítása
  • A kationok reakciói
  • Az anionok reakciói
  • A csoportreakciók összefoglalása
  • Ismeretlen anyagok analízise
  • Ismeretlen anyagok azonosítása

Egyéb könyveink

Visszhang - Lengyel Mária élete

összeállította: Fenyvesi Tamás
Ár: 3500 Ft

Urológia

Farkas L. - Flaskó T. - Pajor L. - Papp Gy. - Tóth Cs.
Ár: 7800 Ft

Tünet-ok-kezelés

szerkesztette: Prof. Borvendég János és Kárpáti Judit
Ár: 3045 Ft

Tükröm, tükröm...

Vészabó Noémi
Ár: 3500 Ft

Tehetség/Talentum Jó szerencse, semmi más?

Prof. Dr. Czeizel Endre
Ár: 5450 Ft

Tanúnak jelentkezem

Makara György dr.
Ár: 970 Ft

Száz kémiai mítosz. Tévhitek, félreértések, magyarázatok

Kovács Lajos, Csupor Dezső, Lente Gábor, Gunda Tamás
Ár: 4200 Ft